Bouwkostenmanagement

Het bouwkostenmanagement start met het bepalen van het budget, samen met de opdrachtgever. Op basis van dit budget sturen wij tijdens het ontwerpproces. Bij het voorlopig ontwerp schatten wij de te verwachten bouwkosten in. Tijdens het ontwerpproces komen wij met oplossingen die het ontwerp beter maken in functionaliteit en/of verschijningsvorm met als uitgangspunt het beheersen van de bouwkosten en de risico’s.

Hierbij zijn duurzaamheid en onderhoudskosten in deze tijd niet meer weg te denken. Ook hiervoor zijn wij partner in het proces.