Fee Development

U wilt uw aandacht bij uw dagelijkse bezigheden houden en ontzorgd worden voor het ontwikkelingsproces van uw nieuwe pand? U heeft geen zin in de administratieve taken die het opdrachtgeverschap met zich meebrengt? U wilt vooraf weten hoeveel het ontwikkelproces kost?

Wij kunnen dit allemaal voor u verzorgen. Wij gaan dan met elkaar een Fee-development overeenkomst aan. Wij contracteren en betalen dan alle partijen die benodigd zijn om de omgevingsvergunning te verkrijgen. U betaald hiervoor een vaste “Fee”. In deze “fee” zijn alle ontwerp-, onderzoeks- en begeleidingskosten tot aan start bouw inbegrepen.

Wij verzorgen voor u de aanbesteding van de bouwer(s) en installateur(s). De uitkomsten van deze aanbesteding maken wij inzichtelijk ten opzichte van het met u afgestemde bouwbudget. Het aanbestedingsresultaat blijft in dit model voor rekening en risico van u als opdrachtgever. Uiteraard zullen wij bij overschrijding samen zoeken naar kostenbesparingen. U bepaalt dus zelf of u de bouwwerkzaamheden gaat opdragen.

Nadat u het startschot heeft gegeven voor de bouw, voeren wij namens u de Directievoering en het Contractmanagement uit. Wij controleren de geleverde kwaliteit en wij bewaken voor u de contractuele afspraken met de uitvoerende partijen.