Directievoering & Toezicht

Een bouwproject is een risicovolle onderneming. Wij helpen u bij het tot stand komen van de contracten met de bouwende partijen. Wij zijn ons ervan bewust dat de belangen groot zijn. Het gaat immers om veel geld, de kwaliteit moet goed zijn, maar de tijdsdruk is vaak hoog.

Tijdens de uitvoering neemt de spanning meestal toe. Er is weliswaar een contract met één of meerdere bouwende / installerende partijen gesloten, maar tijdens de uitvoering moet er nog veel nader uitgetekend, afgestemd, bedacht en besloten worden.

De uitvoeringsfase is een snel en hard proces. Wij brengen rust en overzicht. Wij kennen het klappen van de zweep in dergelijke processen en kunnen beoordelen of de afgesproken kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd.