Gebouwontwerp

Voordat wij starten met de vormgeving, inventariseren wij samen met u de uitgangspunten waaraan uw gebouw moet gaan voldoen. Dit betekent dat wij samen met u, uw bedrijfsprocessen inzichtelijk maken. Het gebouwontwerp beginnen wij met het tekenen van uw ruimtelijk programma. Hoe het gebouw eruit komt te zien? U geeft aan welke bouwstijl u het meeste aanspreekt. Met die informatie in het achterhoofd starten wij met de vormgeving. In het proces bouwen wij momenten in om met u af te stemmen of het ontwerp aansluit bij uw verwachtingen.

Ook leggen wij de plannen voor aan de gemeente/welstandcommissie. Bij het ontwerpen houden wij rekening met het feit dat het pand gebouwd moet kunnen worden tegen acceptabele bouwkosten. Wij bedenken daarom ook de constructie opzet al in deze fase. Nadat het ontwerp door u als opdrachtgever is goedgekeurd, werken wij de tekeningen uit tot een aanvraag omgevingsvergunning.