Design & Build

De meest uitgebreide contractvorm is Design & Build. Alle werkzaamheden die wij bij Fee development doen, vallen ook onder deze contractvorm. Aanvullend hierop is dat wij ook de aannemer worden van het project. Wij doen dat dan vanuit ons zusterbedrijf K6 Bouw BV.

Ons concept is echter afwijkend van de “traditionele” aannemer. Wij vinden dat wat u vraagt, geleverd moet worden. Om die reden willen wij alleen maar de rol van aannemer hebben als wij het voortraject ook doen. Immers door in een vroeg stadium met elkaar keuzes te maken kunnen wij voor u op maat leveren.

De inhoud van het bestek en de tekeningen wordt daarom uitvoerig met u besproken. Offertes die wij aanvragen worden met u gedeeld en op basis daarvan maken wij keuzes. Uiteindelijk kiest u! Wij helpen daarbij, welke leverancier of welk fabricaat u ook wilt hebben. U heeft met deze contractvorm erg veel invloed en dus ook grip op de kosten.

Hoe wij dit doen? Er is niet één recht pad door de jungle. Wij stippelen graag samen met u een pad uit, waar u zich comfortabel bij voelt en passen de route waar mogelijk aan als er een comfort verbetering gewenst is. Ons doel is dat u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer trots zijn op het behaalde resultaat.